Ρούμπι ΕΝΑ ΚΡΑΚΕΝ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ (RUBY GILLMAN A TEENAGE KRAKEN) – LATAM Poster