ΔΟΚΤΩΡ ΥΠΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΙΒΕΝ ΚΙΝΓΚ (Stephen King’s Doctor Sleep)- Red Poster